Svalövs kommun

Naturområden

Testbild

I Svalövs kommun finns en stor variation av naturtyper och en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige. Skälet till det är att kommunen ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter möter det sura urberget. Här möts sydliga och nordliga växt, svamp och djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer. Landskapet är tredelat med slätt i söder, mellanbygd norr om Svalöv och skogsbygd på Söderåsen.

Naturreservat och nationalpark

På Länsstyrelsens hemsida finns samtliga naturreservat och Söderåsens nationalpark beskrivna.

Hallabäckens dalgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jällabjär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klöva hallar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Liaängen, Bålby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nackarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenstorp-Bolshus fälad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Söderåsens nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strövområden

De två strövområdena Klåveröd och Finnstorp ligger i kommunens norra del. Här kan du vandra, promenera, cykla, rida eller bara vara. Du kan läsa mer om dessa på Stiftelsen Skånska Landskaps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvårdsprogram

I kommunens naturvårdsprogram finns 51 områden med höga natur- och kulturvärden beskrivna. Programmet kan läsas som en pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och går även att ladda ner som en kartapplikation till din mobiltelefon. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2021-06-17

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun