Svalövs kommun

Skånestafettens cykeltur

Cyklande familj

Förslag på cykeltur i Svalövs kommun

2021 är friluftslivets år och för att uppmärksamma det har landshövding Anneli Hulthén initierat Skånestafetten, som är en cykelstafett genom Skånes 33 kommuner och lika många naturreservat. Tanken med stafetten är att inspirera till friluftsliv och visa upp vilka fantastiska natur- och kulturmiljöer det finns i Skåne.

I samband med Skånestafetten har Svalövs kommun tagit fram ett förslag till cykeltur som passerar våra fina naturområden. Vi vill gärna uppmuntra kommunens föreningar, företag och invånare att cykla hela eller delar av turen.

Karta över cykelturen, både i sin helhet och uppdelad i rundturer, hittar du i den gula rutan här ute till höger. Turerna är inlagda i google maps. Ladda ner turen till din mobiltelefon via länkarna.

Publicerad: 2021-08-18

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun