Svalövs kommun

Skapa biologisk mångfald

Testbild

Så ängsblommor där du bor

Skapa en ängsyta i gräsmattan, i vägrenen, i rabatten eller på balkongen.

 • Skaffa ängsfröer, en blandning mellan örter och gräs. Blanda gärna in lite ettåriga blomfröer.
 • Välj en solig yta helst fri från fleråriga örter som nässlor och tistlar.
 • Ta bort gräs och det översta matjordslagret så att du kommer ner i närigfattig jord eller använd mager jord i balkonglådan.
 • Gör en jämn och lucker såbädd genom att kratta bort sten och ojämnheter.
 • På den luckra såbädden kan du så ängsfröna på hösten t.o.m. oktober eller tidig vår.
 • Det går åt endast ca 3 gr ängsfrö till en kvadratmeter jord och därför är det bra att blanda i sågspån eller sand så att sådden blir jämn.
 • När du har sått så platta till fröna med kratta eller en vält. Fröna ska ligga nästan på jordytan.
 • Sätt upp en fågelskrämma under tiden då fröna gror.
 • Första året blommar ettåringarna som blåklint och klätt. Kommande år blommar de fleråriga örterna.
 • Skötseln sker genom att man slår ängen efter att blommorna fröat ca mitten av augusti. Det ska helst vara ett skärande redskap som lie eller skåtterbalk. Låt växterna ligga och fröa några dagar. Höet kan sedan komposteras.
 • Gödsla aldrig ängen.

Några fleråriga örter på ängen:
Backnejlika, Brudbröd, Färgkulla, Gulmåra, Myskmalva, Prästkrage, Rödblära, Rödklint, Rödkämpar,

Sommarfibbla, Stor blåklocka, Svartkämpar, Tjärblomster, Åkervädd och Äkta Johannesört

Några ettåriga örter: Blåklint, Klätt och Kornvallmo.

Ängens blommor ger pollen åt bin, humlor och fjärilar.
Rödklöverbi, blåklockebi, fibbelsandbi, ängshumla, ägssmygare och ängsblåvinge är några både vanliga och ovanliga besökare på ängen.

Humlor och bin är de viktigaste och flitigaste pollinerande insekterna. De bidrar med ekosystemtjänsten pollinering och deras arbete är nödvändigt för 30 % av den mat vi äter.

Läs mer om hur du hur du hjälper pollinerarna i landskapet eller i din trädgård på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hösten 2020 hade kommunen en praktikant från miljövetenskapliga kandidatprogrammet på Malmö universitet som utredde hur kommunen och allmänheten i Svalöv kan arbeta för att gynna vilda pollinatörer. Slutrapporten Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB) och en presentation av arbetet finner ni här Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB).

Publicerad: 2021-06-17

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun