Svalövs kommun

Nominera till vandringspriser och stipendium inom idrotten

Bild på idrottsredskap.

Nominera för insatser inom idrotten

Varje år kan ni nominera kandidater till olika priser inom idrotten, sista nomine­rings­dag är den 11 april.

Hoppas att ni inom er förening har en eller ett par kandidater till nå­got av de priser som ska delas ut. Tveka inte att nominera någon till priserna, ju fler no­mi­neringar desto värdefullare blir det att erhålla priset. Detta kan också vara en bra sak att ta upp i samband med ert årsmöte.

Bästa Seniorprestation
Sture och Berta Bondessons Vandringspris delas ut till bästa seniorprestation utförd under föregående år. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kom­mun och prestationen ska ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet under 2020.

Bästa Juniorprestation
“NST:s Vandringspris” delas ut till bästa juniorprestation utförd under 2020. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kommun och prestationen ska ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet under 2020.

Bästa Ledarprestation
Sparbankens vandringspris delas ut till en ledare som ska vara verksam inom en idrotts­fö­rening i Svalövs kommun. Personen ska utgöra ett gott föredöme för medlemmarna och gärna ha utfört något utöver det vanliga. Det är insatser under 2020 som ska bedömas.

Bästa Idrottsprestation
Vandringspriset Kjells kanna delas ut till en person (senior eller junior) som lyckats väl och därmed utfört en god prestation i sin idrottsgren. Personen ska vara bosatt i Svalövs kom­mun, men insatsen kan ha utförts antingen inom någon förening i kommunen eller i en fö­re­ning utanför Svalövs kommun. Det är insatser under 2020 som ska bedömas.

Handikappidrottsstipendium
Handikappidrottsstipendiet tilldelas en person eller förening som gjort förtjänstfulla insatser inom handikappidrotten. För att komma ifråga för stipendiet ska något av följande kriterier vara uppfyllt:

  • en person bosatt i kommunen som utfört en god prestation inom idrotten
  • en ledare som är verksam i kommunen och som gjort insatser för integration av funktionshindrade i idrottsrörelsen
  • en förening som är verksam i kommunen och som gjort särskilda insatser för handikappidrotten.

Det är insatser under 2020 som ska bedömas.

Så här nominerar du!
För samtliga vandringspriser och handikappidrottsstipendiet gäller att förslag till kandida­ter samt skriftlig motivering ska vara inkomna senast den 11 april. Glöm inte uppge tele­fonnummer och/eller mail där vi kan nå den person som du nominerat. Du ska också lämna telefonnummer och mailadress till dig själv om vi behöver komma i kontakt med dig.

Nomineringarna skickas till:
Svalövs kommun
Fritid
268 80 Svalöv

Eller via e-post: margareta.persson@svalov.se, skriv "Nominering till vandringspris" i mejlets ärenderad.

Glöm inte att sista nomineringsdag är den 11 april!

Beslut
Det är Bildningsnämnden som i maj månad kommer att besluta om vem som tilldelas res­pektive pris. Pristagarna kommer att underrättas skriftligt samt då också få infor­ma­tion om utdelningen.

Utdelning
Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet i kommunen.

Frågor
Har du frågor, hör av dig till:
Niklas Fonskov, fritidschef
E-post
Tel: 0418-47 50 30

Publicerad: 2021-03-12

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Kontakt

Fritidschef
Niklas Fonskov
0418-47 50 30
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun