Svalövs kommun

Museer

Museerna berättar om historien

Linblomma

Det finns flera museer i kommunen som drivs av föreningar. Museerna speglar en kulturhistoria med anknytning till bygden. Inget av dem är öppet dagligen utan man får söka information via föreningarnas hemsidor. Kontaktuppgifterna hittar ni i Fritids- och kulturguiden.

Röstånga Turist- och Hembygdsförening

Föreningen har tagit ansvar för förvaltningen av ett flertal gamla byggnader i Röstånga. Byns äldsta skola från 1839 fungerar idag som ett skolmuseum. I den gamla skolan har föreningen basen för sin verksamhet. Här finns också intressanta kulturhistoriska samlingar. Där finns också ett skolmuseum där många intressanta saker från skolans värld lyfts fram.

Föreningen Skånelin

Föreningen har lokaler i en lada på Knutstorp. Där sker ett aktivt arbete för att bibehålla kunskapen om linhantering. Föreningen har olika kurser och aktiviteter, men under vissa dagar är det också öppet för allmänheten som då kan ta del av hur hanteringen av lin går till. Där finns också en omfattande doku­men­ta­tion kring linets historia i Svalöv och många redskap finns också bevarade och som används än idag. För mer information www.skanelin.se Länk till annan webbplats.

Stenestadortens Hembygdsförening

Föreningen förvaltar Hembygdsgården som till stora delar utgörs av ett hembygdsmuseum. Här finns en omfattande samling av gamla bruksföremål och interiörer från olika hantverkare, lanthandel med mera. Man kan även få en bild av hur det såg ut i ett gammalt hem. Det finns även en sam­ling mopeder, jordbruksmaskiner, skogsmaskiner etc.

Svalövs Brandkårsmuseum

Det är Svalövs Brandkårs Kamratförening som ansvarar för driften av muséet som ligger på Odlaregatan i Svalöv. I samlingarna finns bland annat en brandbil av märket Ford från 1929, en hästdragen vagn, släckutrustning samt dokumentation från bränder och en samling av foton.

Publicerad: 2020-04-20

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun