Svalövs kommun

Arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Under de kommande tio åren kommer Arvsfonden att satsa minst fem miljarder kronor på små lokala och stora nationella projekt runt om i landet. Fyra av fem projekt som Arvsfonden finansierar är samarbeten mellan ideella organisationer och offentliga aktörer.

Generella krav för att få stöd från Arvsfonden

Förutom de specifika krav som ställs för varje projekttyp finns även tre generella krav som projektet måste uppfylla:

1. Målgruppen ska vara med

Arvsfonden vill att deras målgrupper ska kunna vara med och påverka utvecklingen i samhället. Därför ger de stöd till projekt som målgrupperna själva deltar i. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande förebilder och sprida idéerna över hela landet. Arvsfonden är noga med att projekten dokumenteras. De uppmuntrar också projekt som har ett jämställdhetsperspektiv, verkar för en etnisk och kulturell integration samt är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet

Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Det betyder att den ska skilja sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning.

3. Plan för överlevnad

Ansökan ska innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. Till exempel att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Informationen ovan är hämtad från www.arvsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan läsa mer om hur man söker stöd till ett projekt.​

Publicerad: 2017-11-13

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information


Kontakt

Niklas Fonskov
0418-47 50 30
0709-47 50 30
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun