Svalövs kommun

Byggnadsvårdspremium

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium

Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium utdelas som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens område. Med byggnadsvård avses i detta sammanhang dess vidare betydelse, varför olika slag av byggnader kan komma ifråga, liksom också byggnadernas närmiljö.

Utdelningskriterier

Premiets andemening är att uppmuntra olika slag av förtjänstfulla insatser på byggnadsvårdens område. Byggnadsvårdspremiet kan därför omfatta olika slags byggnadstyper, bostadshus, företagslokaler, institutioner, lantbrukets ekonomibyggnader med mera. Inga gränser sätts därför för byggnadens art. Det sätts inte heller gränser var gäller byggnadens ålder. Även yngre byggnader bör kunna vara aktuella, liksom nyproduktion.

I byggnadsvårdssammanhang bör också stor hänsyn tas till den yttre miljön. Därvid kan även trädgårdsarkitektoniska värden beaktas vid bedömningen.

Premium utdelas endast till mottagare (fysisk eller juridisk person) som är bosatt, alternativt har sin verksamhet, inom Svalövs kommun, eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

Byggnadsvårdspremiet utgörs av två delar:
a) Gjuten, liten metallplatta med inskription "Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 20xx" att uppsättas på lämplig plats på aktuellt byggnadsobjekt.

b) Diplom med namn på mottagaren med aktuell fastighet angiven liksom även bygg- och räddningsnämndens motivering.

Någon kontantersättning utgår ej.

Premiet kan även utdelas utan ansökan eller externa förslag. Finner nämnden att lämplig mottagare saknas kan utdelning anstå till senare år.

Ansökan

Ansökan om premium eller förslag till premiemottagare skickas till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post: bygglov@svalov.se.

Märk kuvertet med "Byggnadsvårdspremium".

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september. Utdelning sker på lämpligt fullmäktigesammanträde.

Publicerad: 2020-07-10

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterade länkar
Kontakt

Bygglov:

Tel 0418-47 50 98
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun