Svalövs kommun

Kulturpris

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturpris

Svalövs kommuns kulturpris utdelas som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden till exempel inom: musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Kulturpristagare ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan särskilt långvarig anknytning till kommunen.

Kulturpriset kan inte sökas.

Förslag

Allmänheten har möjligheten att föreslå kulturpristagare. Förslag ska vara inlämnade senast 1 september.

Förslag lämnas digitalt.

Kulturpriset är ett hederspris och utgörs av ett lokalt framtaget konstverk/konsthantverk. 

Utses årligen

Pristagare utses årligen. Kulturpriset ska inte delas mellan flera personer, men kan tilldelas flera personer för en och samma gärning. Priset kan utdelas till samma person/förening flera gånger dock ska ett tidsintervall på minst fem år skilja mellan utdelningarna.

Utdelning

Kulturpriset delas ut vid lämpligt kommunfullmäktige-sammanträde i samråd med kommunfullmäktiges ordförande.

Publicerad: 2020-07-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kulturchef
Elisabet Viktorsson
0418-47 51 34
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun