Svalövs kommun

Miljöpris

Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns miljöpris

Svalövs kommuns miljöpris utdelas som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och miljövård.

Miljöpriset kan utdelas till enskild person, skolklass, förening, företag eller annan grupp. Priset utdelas endast till personer som är bosatta i Svalövs kommun eller till skolklasser, föreningar, företag eller grupper som har sin verksamhet i kommunen.

Miljöpriset är en av kommunstyrelsen vald symbol för kommunens miljöarbete.

Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare. Flera pristagare kan utses varje år och miljöpriset kan utdelas till samma pristagare flera gånger. Dock bör ett tidsintervall om 5 år tillämpas mellan utdelningarna.

Utdelning sker på lämpligt kommunfullmäktigesammanträde.

Ditt förslag ska innehålla följande:

  • Kandidatens namn, adress och telefon.
  • Beskrivning om varför kandidaten ska tilldelas miljöpriset
  • Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon

Skicka förslaget till:
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, märk kuvertet med "Miljöpris"
eller via e-post: balthazar.forsberg@svalov.se

Förslag på kandidat till årets miljöpris ska vara inlämnat senast den 1 september.

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att komplettera med egna förslag.

Publicerad: 2020-07-10

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Miljöstrateg
Balthazar Mandahl Forsberg
0418-47 54 20
0709-47 51 03
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun