Svalövs kommun

Pristagare Miljöpriset

Förteckning över utdelade miljöpris i Svalövs kommun

År 2019
Kollinge Torpargård för ett hållbart andelsjordbruk.

År 2018
Thomas Wiklund, Duveke, för sitt arbete med energi och naturvård.

År 2017
Anette Nilsson för att under många år delat med sig om sitt stora kunnande inom trädgårdsodling.

År 2016 Mattias Karlsson för skapandet av en vacker naturplats med solceller och damm i Munkagårda.

År 2015

Elin Wigrup, Röstånga Stationshus
Magnus Wigrup, Röstånga Stationshus
Karin Wigrup, Röstånga Stationshus

År 2014

Anläggarna av Bokholmens våtmark. De som gjort projektet möjligt är: Tycho Wachtmeister, Fredrik Wachtmeister, Jerker Andersson, Marianne Lindahl, Elisabeth Bengtsson, Nils-Olof Bengtsson, Roger Edman, Sofia Edman och Lars Nilsson.

År 2013
Kjell Christensson, Billeberga

År 2012
Inget pris utdelat

År 2011
Inget pris utdelat

År 2010
Torpets förskola, Teckomatorp

År 2009
Garvarens förskola, Teckomatorp

År 2008
Återvinnings-Återbruksgruppen vid Dagcenter Garvaren, Teckomatorp

År 2007
Emmaus Fredriksdal, Ask

År 2006
Inget pris utdelat

År 2005
Svalövs Montessoriskola, Svalöv

År 2004
N-E Pettersson, Röstånga

År 2003
N-G Svensson, A Tolstoy och N-Å Ganrot

År 2002
M Nilsson Ohlström, Teckomatorp

År 2001
Sofielunds gård, Kågeröd

År 2000
S Dehlin, G Hilding och S-G Nilsson

År 1999
Gissleberga kvarn, Teckomatorp

År 1998
Skolan Midgård, Röstånga


Publicerad: 2020-07-10

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun