Svalövs kommun

Poppe-stipendiet

Bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet

Svalövs kommuns Poppestipendium utdelas till förtjänstfull elev på Fridhems folkhögskola som visat särskild talang och ambition på någon av skolans kulturlinjer på särskild kurs.

Stipendiet ska ses som en uppmuntran och stöd till stipendiatens personliga och konstnärliga utveckling. Stipendiet ska utdelas endast till person som har gått eller går på Fridhems folkhögskola.

Bildningsnämnden utser Poppestipendiat en gång årligen. Bildningsnämnden har rätt att själv nominera Poppestipendiat. Beslutet kan inte överklagas.

Bildningsnämnden bestämmer för varje utdelning storleken på Poppestipendiet inom givna budgetram.

Nämnden bestämmer också för varje år om en eller flera ska dela på stipendiesumman.

Poppestipendiet kan inte sökas.

Fridhems folkhögskola har rätt att nominera Poppestipendiat. Nomineringen överlämnas av representant för skolans ledningsgrupp till kommunens förvaltning senast den 30 april respektive år.

Utdelning

Poppestipendiet delas ut av representant för Bildningsnämnden i samband med Fridhems folkhögskolas årliga våravslutning.

 

Bild från Fridhems folkhögskola med flicka som jonglerar
Publicerad: 2020-01-10

Sidansvarig: Inga-Lill Olsson

Kontakt

Kulturchef

Elisabet Viktorsson
0418-47 51 34
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun