Svalövs kommun

Stiftelser

Svalövs kommun förvaltar ett antal stiftelser (fonder, donationer). Avkastningen från dessa går till olika ändamål i enlighet med givarnas uttryckta önskningar.

Du som är skriven i Svalövs kommun kan ansöka om pengar ur stiftelserna*. Tillsammans med ansökan ska bifogas personbevis. Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför du bör få bidrag, ange kontaktuppgifter och eventuellt andra handlingar som kan styrka din ansökan, ex studiebevis.

* Gäller inte för Evy och Ernst Johanssons stipendiefond, utan då ska du vara skriven i Kropps församling som ligger i Helsingborgs kommun.

Skicka ansökan till:
E-post: stiftelser@svalov.se

Eller

Svalövs kommun
Ekonomienheten, stiftelser
268 80 Svalöv

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december varje år om inte annat anges under respektive stiftelse.

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond

Lämnar stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, kan komma ifråga.

Evy och Ernst Johanssons stipendiefond

Fonden har till ändamål att främja och uppmuntra ungdomar under 25 år bosatta i Kropps Pastorat att utbilda sig inom jordbruksyrket på gymnasial- eller eftergymnasial nivå. Det årliga stipendiet skall vara av en storlek att det täcker terminsavgiften vid utbildningsanstalten, innefattande kursavgift, boende och skäligt uppehälle. Detta ändamål skall tillgodoses genom årlig utbetalning av ett stipendium av fondens nettoavkastning samt - vid behov - även från fondens kapital.


Stiftelser ämnade kommunens grundskolor. Ansökningar mottages inte, pedagoger och rektor beslutar om utdelning:

Stiftelsen Georg och Elsa Pehrssons stipendiefond

Enligt stiftelsens stadgar skall, efter att 10 % av årliga avkastningen lagts till kapitalet, kvarvarande avkastning utdelas årligen i samband med avslutningen på våren genom lärarkollegiets försorg till elever vid Svalöfs Kommunala Mellanskola. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen (delegeras till Linåkerskolan).


Publicerad: 2020-05-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt
Ekonom
Annika Andersson
0418-47 50 89
annika.andersson@svalov.se
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun