Vandringspriser & stipendium inom idrotten

Varje år finns det möjlighet att nominera kandidater till olika priser inom idrotten. Det är föregående års insatser som belönas. Sista nomine­rings­dag är den 15 april.

Kommunens föreningar får nominera en eller flera kandidater till nå­got av de priser som delas ut. Tveka inte att nominera någon till priserna, ju fler no­mi­neringar desto värdefullare blir det att erhålla priset. Ta gärna upp det i samband med föreningens årsmöte.

Bästa juniorprestation

“NST:s Vandringspris” delas ut till bästa juniorprestation utförd under föregående år. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kommun och prestationen ska ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet under föregående år.

Bästa seniorprestation

Sture och Berta Bondessons Vandringspris delas ut till bästa seniorprestation utförd under föregående år. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kom­mun och prestationen ska ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet under föregående år.

Bästa ledarprestation

Sparbankens vandringspris delas ut till en ledare som ska vara verksam inom en idrotts­fö­rening i Svalövs kommun. Personen ska utgöra ett gott föredöme för medlemmarna och gärna ha utfört något utöver det vanliga. Det är insatser under föregående år som bedöms.

Bästa idrottsprestation

Vandringspriset Kjells kanna delas ut till en person (senior eller junior) som lyckats väl och därmed utfört en god prestation i sin idrottsgren. Personen ska vara bosatt i Svalövs kom­mun, men insatsen kan ha utförts antingen inom någon förening i kommunen eller i en fö­re­ning utanför Svalövs kommun. Det är insatser under föregående år som bedöms.

Handikappidrottsstipendium

Handikappidrottsstipendiet tilldelas en person eller förening som gjort förtjänstfulla insatser inom handikappidrotten. För att komma ifråga för stipendiet ska något av följande kriterier vara uppfyllt:

För att komma ifråga för stipendiet ska någon av följande kriterier vara uppfyllda:

  • En person bosatt i kommunen som utfört en prestation inom idrotten.
  • En ledare som är verksam i kommunen och som gjort särskilda insatser för handikappidrotten.
  • En förening som är verksam i kommunen och som gjort särskilda insatser för handikappidrotten.

Stipendiet utgörs av ett penningbelopp, för närvarande 1.500 kronor.

Det är insatser under föregående år som bedöms.

Så här nominerar du

För samtliga vandringspriser och handikappidrottsstipendiet gäller att förslag till kandida­ter samt skriftlig motivering ska vara inkomna senast den 15 april. Glöm inte uppge tele­fonnummer och/eller mail där vi kan nå den person som du nominerat. Du ska också lämna telefonnummer och mailadress till dig själv om vi behöver komma i kontakt med dig.

Nomineringarna skickas till:
Svalövs kommun
Fritid
268 80 Svalöv

Eller via e-post till Ivanka Knezevic, skriv "Nominering till vandringspris" i mejlets ärenderad.

OBS! Sista nomineringsdag för alla kategorier är den 15 april.

Beslut
Det är Bildningsnämnden som i maj månad kommer att besluta om vem som tilldelas res­pektive pris. Pristagarna kommer att underrättas skriftligt samt då också få infor­ma­tion om utdelningen.

Utdelning
Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet i kommunen.

Frågor
Har du frågor, hör av dig till:
Niklas Fonskov, kultur- och fritidschef
0418-47 50 30
E-post