Svalövs kommun

Utbildning & barnomsorg

Foto på lärare och elev.

Vi vill att Svalövs förskolor och skolor ska andas humanism och framtidstro. Vi strävar efter att rusta varje barn och elev med kunskap och självförtroende i en miljö, där vi samarbetar och tar hand om varandra. Alla ska inkluderas, alla ska nå sin fulla potential. Det är vår förhoppning att tiden i förskolan och skolan ska vara en lärorik, rolig och lustfylld upplevelse.

Strategiska mål för Svalövs förskolor och skolor


Dina drömmar:
Vi möter dig med positiva förväntningar
och bejakar dina drömmar.

Vår utmaning: Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande och positiv kultur i alla delar av våra verksamheter. Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte.

Meningsfull framtid: Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.

I Svalövs kommun samsas tio kommunala förskolor och sex grundskolor med tre fristående förskolor och två grundskolor, Blichers friskola och Svalövs Montessoriskola. Svalöfs gymnasium finns vackert belägen mitt i byn samtidigt som många gymnasieungdomar också söker sig, genom Skånes frisöksavtal, till andra kommuners gymnasier för att studera på den utbildning som passar just dem bäst.

Läs mer om förskolor och grundskolor i Svalövs kommun. Länk till Förskolans webbsidor. Länk till grundskolans webbsidor.
Läs mer om grundsärskolan och Svalöfs gymnasium. Länk till grundsärskolans webbsidor. Länk till Svalöfs gymnasiums webbsidor.
Läs mer om Elevhälsan och Kulturskolan. Länk till elevhälsans webbsidor. Länk till Kulturskolans webbsidor.
Publicerad: 2021-09-17

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun