Centrala elevhälsan

Elever som studerar tillsammans.

Foto: Mostphotos.

Centrala Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med samtliga kommunala förskolor och grundskolor samt vissa fristående förskolor. I centrala elevhälsan ingår också kommunens skolsköterskor.

Elevhälsoteamet ansvarar för fördelning av centrala resurser avseende barn med behov av extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp.

Mobila språkteamet

Mobila språkteamet arbetar som resursstöd för barn med språklig sårbarhet i förskoleåldern. Teamet arbetar med specifik språkträning och språkstimulans med barnen på respektive förskola.

Mobila teamet är en del av centrala elevhälsan i Svalövs kommun och består av två specialpedagoger och en logoped.

Vad innebär språklig sårbarhet?
Det innebär svårigheter med bland annat uttal, språkets ljudsystem, grammatik, ordförråd, språkförståelse och/eller svårighet att kommunicera med sin omgivning. Barnet kan ha svårigheter av varierande grad inom ett eller flera av dessa språkliga områden.

Vilka barn kan få hjälp av det mobila teamet?
För att få tillgång till mobila teamet ska barnet vara mellan 2,5 och 6 år. Barnets tal, språk och kommunikation skall vara utredd av logoped i Region Skåne. Logoped fyller i ansökan tillsammans med vårdnadshavare och skickar denna till centrala elevhälsan i Svalöv.

I det mobila språkteamet arbetar:

Specialpedagog
Marie Persson
0709-45 10 58
E-post

Logoped
Rebecka Bakran
0709-45 10 59
E-post

Central logoped
Julia Rubér
0418-47 53 16
E-post

Informationsbroschyrer

Kontakta Centrala elevhälsan

Verksamhetschef
Marie Alemo
0418-47 52 32
E-post

Specialpedagoger
Marie Wiklund
0418-47 50 08
E-post

Mia Sandberg
0418-47 54 75
E-post

Kurator F-6 - Heleneborgsskolan
Annette Mander
0418-47 50 57
E-post

Kurator F-6 - Parkskolan/Lunnaskolan
Charlotta Öhlund
0709-47 51 43
E-post

Kurator F-6 - Billeshögskolan/Midgårds skola
Britta Nilsson
0418-47 52 78
E-post

Kurator 7-9 - Linåkerskolan
Cecilia Olsen
0418-47 52 43
E-post

Psykologer
Jonas Zandelin
0418-47 50 39
E-post

Lisette Åkesson
0418-47 52 96
E-post

Logoped
Julia Rubér
0418-47 53 16
E-post

Skolsköterska - Linåkerskolan
Victoria Svensson
0418-47 53 17
E-post

Skolsköterska - Lunnaskolan/Parkskolan
Angelica Haraldsson
0418-47 51 21
E-post

Skolsköterska - Billeshögsskolan/Midgårds skola
Maria Grönvall-Wimund
0418-47 53 40
E-post

Skolsköterska - Heleneborgskolan
Daniella Hanmark
0418-47 52 58
E-post

Skolläkare
Gunilla Stripple
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på respektive skola.

Hörselpedagog
Johannes Fribyter
Kontaktas vid behov genom elevhälsochefen.

Information
Barn och elevplan Pdf, 1 MB.
Informationsblad elevhälsan Pdf, 654.8 kB.