Svalövs kommun

Elevhälsa

Varje skola i Svalövs kommun har ett lokalt elevhälsoteam. Kontakt sker via respektive skola. Därutöver finns Centrala Elevhälsan som arbetar förebyggande och hälsofrämjande mot samtliga kommunala förskolor och grundskolor samt vissa fristående förskolor. I centrala elevhälsan ingår också kommunens skolsköterskor.

Elevhälsans arbete

Elevhälsans personal arbetar utifrån ett barnperspektiv och ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Kommunen har en övergripande barn- och elevplan Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB) som varje enhet utgår ifrån.

Det övergripande arbetet ska bidra till att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt bidra till att skapa miljöer som främjar dessa. Det förebyggande arbetet innebär att undanröja faktorer som medför ohälsa och inlärningssvårigheter.

Det individuellt riktade arbetet innebär bland annat att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elevhälsan ska även bidra till att undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa, att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningssvårigheter och ohälsa, samt bidra med åtgärder och anpassning för enskilda elever med behov av särskilt stöd.

Personalen samverkar med bland annat barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och barnhabilitering.

Publicerad: 2020-09-16

Sidansvarig: Marie Alemo

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun