Svalövs kommun

Fristående förskolor

Fristående förskolor innebär att barnomsorgen drivs av till exempel ett föräldrakooperativ eller föräldrar och personal tillsammans.

I Svalövs kommun finns tre fristående förskolor:
Dunderklumpen, Teckomatorp
Montessori, Svalöv
Trollungarna, Trolleholm

Mer information om friskolornas inriktning finns på deras respektive webbplats.

Tillsyn

Svalövs kommun gör tillsynsbesök vart tredje år i kommunens fristående förskolor. Tilllsynen utmynnar i en rapport för varje enskild verksamhet.

Publicerad: 2020-04-22

Sidansvarig: Kerstin Lingebrant

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun