Svalövs kommun

Alfabo

Vy över förskolan Alfabo.

Om förskolan

Alfabo förskola ligger i Tågarp och här har vi funnits sedan 2011. Vi har en stor härlig gård som hela tiden förändras efter barnens intresse och behov.

Alfabo är en mindre förskola med möjlighet till 5 avdelningar. I dagsläget har vi verksamhet på fyra: Kometen,Raketen och Stjärnan 1-3 år, Galaxen 3-5 år. Vi samarbetar över avdelningsgränserna och eftersom vi är en liten förskola känner alla barn och pedagoger varandra.

Vårt stora ljusa torg binder ihop avdelningarna och är en gemensam samlingspunkt.

Så här arbetar vi

Alfabos vision är:

" Trygga, nyfikna och självständiga barn i en utvecklande och lärande miljö, där alla bemöts positivt och med ömsesidig respekt. "

Barnens tid på förskolan ska vara trygg, lustfylld och lärorik. Med förskolans läroplan som utgångspunkt, dokumenterar vi varje barns utveckling och lärande med hjälp utav pedagogisk dokumentation.

På Alfabo arbetar vi temainriktat och utgår från barnens intresse och förutsättningar.

Vi fokuserar på det kompenta barnet, vi stöttar och hjälper barnen till att kunna själv

Film inför skolstarten i förskoleklassen

På grund av rådande omständigheter kring Covid 19 har vi tyvärr fått ställa in vårt planerade föräldramöte inför skolstarten i förskoleklassen. Istället har vi gjort denna film som berättar om hur förskolorna förberett barnen inför skolstarten och om hur man arbetar med eleverna i förskoleklassen.

Publicerad: 2021-03-30

Sidansvarig: Sara Persson

Kontakt

Alfabo förskola
Besöksadress:
Annerogatan 17
268 75 Tågarp

Rektor
Yrsa Holmkvist
0418-475050
E-post

Kometen
0709-475313

Stjärnan
0709-475363

Galaxen
0709-475390 

Raketen
0709-475371

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun