Svalövs kommun

Galaxen

Här går de äldsta barnen på Alfabo förskola.

Leken är viktigt för barns utveckling och lärande.

Vi tycker att det är viktigt att barnen får tid för lek och att de får leka färdigt.


På Galaxen ägnar vi oss åt olika aktiviteter för att stimulera barnens utveckling och lärande. Detta sker både i den stora gruppen och i mindre grupper. Det kan vara språkträning, matematik, experiment, socialt samspel, rörelse, sång och musik.


Värdegrundsarbete

Teknik och konstruktion blandas med fantasi

Skapande utomhus

Skapande utomhus

Publicerad: 2018-08-27

Sidansvarig: Sara Persson

Kontakt

Galaxen

0709-47 53 90

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun