Svalövs kommun

Blink

Hemvist Blink

Välkommen till hemvist Blink!

På Blink går 1-3 åringar.

Vi erbjuder en trygg miljö och utgår från varje barns behov av omsorg, utveckling och lärande som skapar en helhet. Verksamheten planeras utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö18.

Vi har ett språkutvecklande arbetssätt och använder oss av språkmaterial som Babblarna, sånger, sagor, rim och ramsor utifrån Bornholmsmodellen och TAKK-tecken.

Blink strävar efter att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer i gruppen och vi vill förmedla en positiv framtidstro.

Leken har en central plats och vi uppmuntrar och bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande på ett lustfyllt sätt.

 

Publicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Eva Öberg Elg

Relaterade länkar


Kontakt

0734-472548

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun