Svalövs kommun

Börta

Hemvist Börta

På hemvist Börta finns 1-3-åringar.

Här arbetar vi språkutvecklande med leken i fokus. Vi har dessutom fokus på matematikutvecklande arbetssätt och arbetar med att synliggöra den i såväl vardag som undervisning. Tillsammans utforskar vi omvärlden på ett glädjefyllt sätt. Läroplanen för förskolan, Lpfö18, genomsyrar vårt dagliga arbete.

Vi arbetar med språkmaterial som Före Bornholmsmodellen och
Babblarna. Vi erbjuder dagligen barnen sånger, sagor, rim och ramsor. TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) följer med i allt vi gör på Börta som ett komplement i vårt språkutvecklande arbete.

Vi fokuserar på att lägga en bra och stabil grund för barnens språkliga medvetenhet och genom detta bygga upp den egna självbilden och identiteten. Vi tar vara på barnens intressen, och deras delaktighet och inflytande lägger grunden för våra aktiviteter.

Under veckan på Börta erbjuds barnen pulshöjande aktiviteter och vi är utomhus varje dag. Vi tycker om att baka, och att låta barnen prova på skapande i alla olika sorters former.

Publicerad: 2021-07-05

Sidansvarig: Eva Öberg Elg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun