Svalövs kommun

Embla

På hemvist Embla går barn som är 1-3 år.

Till grund för hela vår verksamhet ligger förskolans läroplan, LPFÖ 18. Vi utgår från varje barns utveckling, behov och förmåga.

Embla strävar efter att varje barn ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i gruppen. Barnen ska utvecklas till självständiga individer som litar på sin egen förmåga och kan leva sig in i hur andra kamrater känner. Den största byggstenen i utvecklingen är tryggheten.

För att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning så har vi regelbundet någon form av rörelse.

Vi erbjuder en stimulerande förskolemiljö där barnen ges möjlighet att upptäcka, utforska och undersöka. Genom lekens olika former stimuleras bl.a. fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, samarbete, lösa problem, respekt, visa hänsyn och empati.

Genom att "bara" leka, fyller barnen sina ryggsäckar med många skatter och rikedomar i form av lärdomar och utveckling för framtiden

Hemvist Embla
Publicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Eva Öberg Elg

Relaterade länkar


Kontakt

0709-475436

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun