Svalövs kommun

Lin

Hemvist Lin

Hemvist Lin

Välkommen till hemvist Lin!

Här går barn i åldern 2-4 år. På Lin utgår vi alltid från barnens behov, erfarenheter och intressen i vår verksamhet, och vi lägger stor vikt vid närvarande, engagerade pedagoger som handleder och stöttar barnen på deras väg mot nya läranden.

I vår undervisning är vi måna om att ha hög delaktighet av barnen, att göra dem delaktiga i vilka mål och syfte vi har med vår undervisning, samt få dem att förstå att lärande kan ske på så många olika sätt.

Vår verksamhet planeras och utförs alltid utifrån Löroplanen för förskolan, Lpfö98, och vi är måna om att få med alla olika delar i vår undervisning, som t.ex. språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse, men också värdegrundsarbete och vårt arbete med Grön flagg. Gemensamt för hela verksamheten är att all undervisning och allt nytt lärande ska ske på ett lekfullt sätt. Leken är det absolut viktigaste redskapet för all utveckling och lärande.

Publicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Eva Öberg Elg

Relaterade länkar

Kontakt


Telefon 0734044696 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun