Svalövs kommun

Oden

Hemvist Oden

 

På hemvist Oden vill vi:

Stötta barnen att kunna samarbeta, samspela, hjälpa och ta hänsyn till varandra.

Lyssna på barnens tankar och känslor och ge dem ett individuellt bemötande och förhållningssätt utifrån vad varje barn behöver för att de ska känna tillit och trygghet.

I vår undervisning ofta utgå från barnens ideer men också arbeta vidare med teman utifrån deras frågor och vilja att utforska mer.

Se samtalet som en viktig del i verksamheten, följdfrågor för att utveckla barnens tankar och berättelser. Se och lyssna på varje enskilt barn. Att samtala med barnen liksom att arbeta med språklekar ger en bra grund för framtiden.

Lära barnen att acceptera olikheter, genom samtal, händelser och sagor. Ge barnen en känsla för att olikheter är bra.

Ge barnen ansvar utifrån deras förutsättningar

Stärka barnens självkänsla – våga säga nej. Man måste inte tycka eller göra som alla andra.

Publicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Eva Öberg Elg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun