Svalövs kommun

Äventyrarna

Bild på Vita Utes byggnad.

Äventyrarna är en 3-5 års avdelning med uteprofil.

Hos oss ser vi naturen som världens bästa lärmiljö där barn kan få upptäcka och utforska med hela kroppen. Vår pedagogik bygger på iden om att barns lärande ska vara lustfyllt och upplevelsebaserat. Vi tror att bar som får vara mycket utomhus och röra på sig ges större utrymme att upptäcka och utforska nyfikenheten.

Avdelningen ligger i vackra Kågerödslund och ger oss en fantastisk miljö precis utanför dörren. Två dagar i veckan lämnar vi förskolan och går på äventyr till olika destinationer i vår omgivning. Vi värnar om barnens lek och de stunder vi är inomhus erbjuds barnen en varierad lärmiljö för att stärka fantasi och kreativitet. Vi arbetar aktivt med förskolans demokratiska värdegrund och ägnar mycket tid åt att samtala med barnen kring de etiska dilemman som kan uppstå i verksamheten.

All undervisning på Äventyrarna bedrivs utifrån barnens intresse, förmågor och behov. Vi kopplar undervisningen till nationella och lokala mål samt utvärderar regelbundet för att kunna säkerställa kvaliteten på utbildningen.

 


Publicerad: 2021-02-04

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Ekdungen

Pålstorpsvägen 5            268 77 Kågeröd

Rektor

Jessica Sjöberg

0418-475323

Kontakt:

0709-475345

Öppettider:

Mån-Fre 6.00-18-00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun