Svalövs kommun

Garvaren

Garvarens förskola i Teckomatorp.

Om förskolan

Garvarens förskola har fem avdelningar och ligger i utkanten av   Teckomatorp. Krusbäret, Lingonet och Smultronet är 1-3 års avdelningar samt Björnbäret och Blåbäret är för de äldre barnen. På Garvaren finns också Nattis, där barnen är på kvällar,nätter och helger.

Förskolan genomsyras av hälsotänk och miljömedvetenhet.

Vi har en stor härlig gård som stimmulerar till rörelse, lek ock fantasi.

Välkommen att besöka oss så berättar vi mera.

Så här arbetar vi

Alla barn ska varje dag uppleva att de VÅGAR, VILL och KAN.

Förskolans verksamhet planeras utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 18 och barnens intressen och behov.

Vi lägger även stor vikt vid stimulans av barnens språkutveckling och arbetar aktivt med TAKK. Barnens språk är nyckeln till kunskap, inflytande och delaktighet. Matematik ger förståelse för logik och lär barnen att se samband.

Förskolans miljö lär uppbyggd för att inspirera till nyfikenhet och utforskande. Vi prioriterar leken som en viktig del av barns lärande. 

Utevistelse och grovmotorisk träning ger barnen en bra hälsa.

Verksamheten präglas av en öppenhet och samsyn mellan avdelningarna. Vi använder oss av ett relationellt förhållningsätt och är närvarande pedagoger.

Våra avdelningar

Länkar till avdeling Krusbäret Länk till avdelning Blåbäret. Länk till avdelning Krusbäret.
Läs mer om Alfabos avdelning Lingonet. Länk till avdelning Lingonet.


 

Text

Publicerad: 2021-05-12

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Garvarens förskola

Besöksadress:  
Garvaregatan 4
268 71 Teckomatorp

Rektor

Maria Winqvist
0709475481
E-post

Specialpedagog:
Katarina Nilfyr  
0709475294

Öppettider:
 
6.00-18.00                  

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun