Svalövs kommun

Garvaren

Garvarens förskola i Teckomatorp.

Om förskolan

Garvarens förskola har tre avdelningar och ligger i utkanten av   Teckomatorp.

Förskolan certifierades 2015 enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Granskningsrapporten finns att läsa i länk till höger.

Förskolan är också  Grön Flagg certifierad sedan 2008 och genomsyras av miljömedvetenhet.

Välkommen att besöka oss så berättar vi mera.

Så här arbetar vi

Alla barn ska varje dag uppleva att de VÅGAR, VILL och KAN.

Förskolans verksamhet planeras utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 18 och barnens intressen och behov.

Vi lägger även stor vikt vid stimulans av barnens språkutveckling och arbetar aktivt med TAKK. Barnens språk är nyckeln till kunskap, inflytande och delaktighet.

Förskolans miljö lockar och inspirerar till nyfikenhet och utforskande och lekmaterialet är lättillgängligt. Vi prioriterar leken som en viktig del av barns lärande. 

Daglig utevistelse är viktig.

Verksamheten präglas av en öppenhet mellan avdelningarna där vår stora lekhall är en naturlig mötesplats och möjlighet till olika gemensamma aktiviteter.

Våra avdelningar

Länkar till avdeling Krusbäret Länk till avdelning Blåbäret. Länk till avdelning Krusbäret.
Läs mer om Alfabos avdelning Lingonet. Länk till avdelning Lingonet.
Publicerad: 2020-06-17

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Relaterade länkar

Grundskola

Fritidshem

Kontakt

Rektor

Maria Winqvist
0418-475481
E-post

Specialpedagog:
Katarina Nilfyr  
0418-475294

Besöksadress:  
Garvaregatan 4
268 71 Teckomatorp

Öppettider:
 
6.00-18.00                  


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun