Svalövs kommun

Krusbäret

Bild på krusbärets avdelningsskylt.

På Krusbäret är barnen 1-4 år

Vi utgår från barnens kunskaper och intressen när vi planerar vår verksamhet. Vi arbetar temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Det innebär att ett tema går som en röd tråd genom verksamheten under en längre tid.

Vi är ute varje dag för att barnen ska få möjlighet att utforska utemiljön och få sitt rörelsebehov tillgodosett.  

Vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga, nyfikna och kunskapssökande barn med stark självkänsla och social kompetens.

Barnen VÅGAR, VILL och KAN.

Publicerad: 2021-05-03

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Krusbäret
070947 54 03

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun