Svalövs kommun

Lingonet

Bild på lingonets avdelningsskylt.

På Lingonet är barnen 1-4 år.

I arbetet med barns utveckling och lärande utgår vi ifrån barnens behov och intresse. Vi tar vara på barnens egna tankar och idéer och skapar ett Tema som utgör grunden för alla delarna i förskolans läroplan.

Leken och skapandet har stor betydelse och vi lär med hela kroppen och alla våra sinnen.

Vårt mål är att skapa förutsättningar så att barn VÅGAR, VILL och KAN.


Publicerad: 2021-05-03

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Lingonet
070947 54 01

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun