Svalövs kommun

Bullerbyn

Välkomna till Bullerbyn!

Vi anser att leken är en viktig del av barnens utveckling. Därför lägger vi stor vikt vid att leken ska vara inspirerande och lustfylld. Lärandet kring matematik, naturkunskap, teknik och språk är naturliga inslag i både den fria och planerade verksamheten.

Vi erbjuder barnen en trygg och lärorik miljö, både ute och inne. Vi uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ och ta ansvar för sitt eget lärande. Värdegrundsfrågor så som empati, sympati och respekt arbetar vi fortlöpande med. Vi ger barnen en bra grund att stå på för barnens fortsatta lärande och utveckling.


Bullerbyn Tigergruppens projekt
Publicerad: 2019-07-11

Sidansvarig: Marcus Olsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun