Svalövs kommun

Lönneberga

Välkomna till Lönneberga!


Vi arbetar utifrån det som barnen är intresserade av här och nu. Tillsammans arbetar vi vidare på dessa tankar och ideer för att på största möjliga sätt göra lärandet synligt genom en öppen, tillåtande och kreativ miljö.

Barn lär genom...

   Glädje och uppmuntran

    Att dela upplevelser och upptäcka tillsammans

    Att utforska och experimentera

    Att analysera och reflektera

    Att lyssna på varandra och visa varandra respekt

    Att utveckla sin nyfikenhet samt förmåga att leka och lära.

    

På våra utedagar utforskar vi vår närmiljö, följer årstidernas växlingar och        utvecklar förståelse för naturens kretslopp.

Vi arbetar också med skapande, musik och rörelse och utforskar språk och matematik.


Lönne1
Publicerad: 2019-07-11

Sidansvarig: Marcus Olsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun