Svalövs kommun

Norrgården

Vy över Norrgårdens förskola i Svalövs tätort.

Om förskolan

Norrgårdens förskola ligger i Svalövs tätort, på villaområdet Norrevång. I vår närmiljö finns strövområden och många lekplatser. Förskolan har en stor och lummig utemiljö som inbjuder till många fantasifulla lekar och naturupplevelser.

Norrgårdens förskola har tre avdelningar för barn i åldrarna 1-4 år och en avdelning för barn i åldrarna 4-5 år. Avdelningarna samarbetar regelbundet under terminen.

Norrgården har öppet 06:00-18:00.

Så här arbetar vi

Till grund för hela vår verksamhet ligger förskolans läroplan, LPFÖ 20.

Vi utgår från varje barns utveckling, behov och förmåga. Vårt arbetssätt bygger också på att ge konkreta upplevelser och ta tillvara barnens spontana nyfikenhet och tidigare erfarenheter. Vi erbjuder en stimulerande förskolemiljö där barnen ges möjlighet att genom leken upptäcka, utforska och undersöka.

Vi arbetar med språket, natur/teknik, matematik samt rörelse och en stor portion utevistelse. Vi använder oss mycket av sagor och sånger i våra planerade aktiviteter med barnen men vi anser också att den fria leken har stor betydelse för barnens utveckling. Vi arbetar med olika tema under kortare eller längre perioder.

Våra avdelningar

Länkar till avdeling Draken och Jätten. Länk till avdelning Draken. Länk till avdelning Jätten.
Läs mer om Alfabos avdelningar Trollet och Spöket. Länk till avdelning Trollet. Avdelning Spöket.

Text

Publicerad: 2021-08-02

Sidansvarig: Maria Jönsson

Kontakt

Norrgårdens förskola

Besöksadress:
Artillerigatan 19
268 32 Svalöv

Rektor

Peter Landin
0418-47 51 46
E-post

Kontakta oss


Öppettider:

Måndag-Fredag 06:00-18:00​

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun