Svalövs kommun

Jätten

Bild på avdelning Jätten.

Jätten är en avdelning för barn mellan 1-4år.

På Jätten strävar vi efter att varje barn ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i gruppen. Barnen ska utvecklas till självständiga individer som litar på sin egen förmåga och kan leva sig in i hur andra kamrater känner.

Det är viktigt för oss att varje barn får sina behov tillgodosedda och att de blir respekterade för de individer de är. Tillsammans med barngruppen arbetar pedagogerna medvetet med normer och värden.

På Jätten ska barnen utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och styrkor och bli självständiga individer.

Vi erbjuder barnen att arbeta med olika skapandeformer och undervisar dem i olika material. Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin språkliga förmåga genom att lyssna, utveckla begrepp och ordförråd samt kommunicera med varandra.

Med hjälp av vardagsmatematik lär vi barnen meningen med matematikens grunder. Vi pratar ständigt med barnen kring antal, ordning, rumsuppfattning, läge och riktning.

Läroplanens mål och riktlinjer finns alltid med i vårt arbete på avdelningen.


Publicerad: 2021-02-04

Sidansvarig: Maria Jönsson

Relaterad information


Relaterade länkar


Kontakt

Jätten
0418-47 53 83

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun