Svalövs kommun

Månen

barn som pekar på småkryp på marken

På Månen jobbar 3 pedagoger med 16 barn i åldrarna 1-4 år.

Den här terminen kommer vi att jobba med tema "TRYGGHET OCH TILLIT".

Syftet med temat är att:

  • Ge barnen en trygghet i sig själv, gruppen och tillsammans med pedagogerna.

Lpfö mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • Utvecklar sin självständighet och tillit till sin förmåga.

Vi pedagoger stärker barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed att få möjlighet att påverka sin situation.

Under temats gång läser och diskuterar vi "10 små kompisböcker" och pratar om hur man är en bra kompis.

Vi arbetar även med musik, rytmik, och skapande, där barnen skapar olika musikinstrument som vi använder under våra sångstunder. Som material använder vi muggar, ballonger, små petflaskor där barnen själva får välja mellan till exempel makaroner, stenar, pärlor, sand med mera.

Publicerad: 2015-10-12

Sidansvarig: Charlotte Vendel

Kontakt

Telefon                          0418-47 53 05

E-post                              e-post Månen

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun