Svalövs kommun

Solen

På Solen jobbar två pedagoger med 13 barn i åldrarna 4-6 år.

Den här terminen kommer vi att jobba med tema "KAMRATSKAP".

Syftet med temat är att:

  • Göra barnen medvetna om vad en kamrat är.
  • Visa och beskriva olika känslor.
  • Medvetna om varandras olikheter och behov.
  • Utveckla förståelse för vad vi kan göra tillsammans för att alla ska trivas tillsammans.
  • Utveckla barnens självmedvetenhet.

Lpfö mål:

  • Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Öppenher, respekt, solidaritet och ansvar.

I leken är vi aktiva vuxna som i dialog med barnen utvecklar en stimulerande lek och lärmiljö. Vi ger barnen möjlighet till reflektion i olika situationer.

På Solen lägger vi stor vikt vid att barnen har inflytande och kan påverka sitt lärande och läromiljö. Vi skapar en bra dialog och lyssnar in barnens intresse och funderingar samt hur de bäst lär sig. Detta blir sedan grunden till vårt fortsatta arbete.

Under temats gång kommer vi att arbeta med 10 små kompisböcker. Det är böcker som tar upp hur man är som kompis, känslor, olikheter, kommer överens, samarbete med mera.

Vi kommer dela in barnen i mindre grupper efter ålder och behov och ha en dialog med barnen kring böckerna.

Vi kommer även ha samarbetslekar, sång- och rörelselekar.Publicerad: 2016-03-09

Sidansvarig: Charlotte Vendel

Kontakt

Telefon
0418-47 51 53

E-post                              e-post Solen

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun