Svalövs kommun

Stjärnan

Barn som experimenterar med magneter.

På avdelning Stjärnan är vi 3 pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-4 år. Just nu har vi 16 barn inskrivna på avdelningen.

Den här terminen kommer vi att jobba med tema "MAGNETER”. Syftet med temat är "att barnen ska lära sig samt få en förståelse för vad en magnet är och hur den fungerar".

I temat får vi in teknik, nya begrepp, matematik, former, naturvetenskap, motorik. Vi utgår ifrån barnens intressen och frågor under temats gång. I vårt arbete med temat delar vi in barnen i åldersblandade grupper för att utveckla och stimulera varandra.

Vi använder oss utav kamera, skrift, observation och reflektions-protokoll när vi dokumenterar för att kunna utgå ifrån barnens erfarenheter och intresse.

Under hösten 2012 och våren 2013 deltog vårt arbetslag i ett kompetensutvecklings- och forskningsprojekt tillsammans med Kristianstad högskola som hette, ” Vad innebär undervisning i förskolan kopplat till ett naturvetenskapligt innehåll”. Efter avslutat projekt arbetar vi nu utifrån denna metod samt är ett resursteam i kommunen.

Publicerad: 2016-03-14

Sidansvarig: Charlotte Vendel

Kontakt

Telefon                         0418-47 51 52

E-post                              e-post Stjärnan

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun