Svalövs kommun

Grön Flagg

• Är en del av ett internationellt nätverk — Eco-Schools, som
finns i 47 länder
• Startade 1996 i Sverige
• Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor!
• utgår från barnen
• alla är delaktiga och har inflytande
• handla/agera
• dela med sig och att ta in andras erfarenheter
• Struktur och kontinuitet
• En tydlig profil
• Ett verktyg för att nå mål i läroplaner och kursplaner
• Pedagogiskt material och inspiration

För att se hur vi arbetar kring Grön Flagg på vår förskola, klicka på rapporter ute i högerkolummen.

Publicerad: 2015-11-18

Sidansvarig: Minela Bilal

Rapporter
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun