Svalövs kommun

Tigern

Foto från avdelning Tigern.

Detta är avdelning Tigern. Här finns barn 3-6 år. Vi är 3 pedagoger som jobbar och trivs tillsammans.

Vi arbetar med barnen i mindre grupper samt läser mycket böcker tillsammans för att utöka barnens ordförråd.

Här har vi skapat en positiv miljö där barnen känner en lust att leka och lära.

Vi har skapat olika mötesplatser som bjuder in barnen till
att utforska, upptäcka, prova och föra dialoger och dela erfarenheter i deras lekar tillsammans

Tisdagar har vi vår utedag då vi lämnar gärna förskolan för att utforska vår närmiljö.

Publicerad: 2019-06-14

Sidansvarig: Minela Bilal

Kontakt

Tel: 0418-47 51 47
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun