Svalöv - Skattkistans förskola

Exteriör bild på Skattkistans förskola.

Skattkistans förskola öppnade hösten 2019 och ligger i Svalövs tätort, intill Familjecentralen Guldkornet.

Vi fick en helt ny utegård i början av hösten 2020 som barnen älskar. Vi har en fin närmiljö med både dungar, kullar och Svalövssjön som vi gärna nyttjar och utforskar. Vi tar gärna barnen på längre promenader för att utforska hela byn med dess kulturutbud, exempelvis biblioteket.

Vår förskola har två avdelningar, Sjörövaren 3-6 år och Piraten 1-3 år. Vi är en liten förskola så vi samarbetar mycket mellan avdelningarna vilket ger både de yngre och äldre många lärorika möten med varandra. Barnen känner också till alla pedagoger och träffar oss alla dagligen.

Skattkistan har öppet måndag-fredag 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån läroplanen lpfö18 och avdelningsvis har vi olika teman som speglar barnens olika intresse och behov. Vi värdesätter barnens språkutveckling högt och arbetar därför aktivt med det genom olika metoder så som TAKK (en kommunikationsstödjande metod), språkduschar, sång och högläsning.

Kontakta oss

Rektor
Karin Ekerot
0418-47 51 59
E-post

Våra Avdelningar

Sjörövaren & Piraten
0709-47 51 16

Besöksadress

Skolgatan 20
268 31 Svalöv