Svalövs kommun

Saltkråkan

Välkomna till Saltkråkan

Saltkråkan vinterlandskap

Saltkråkan är en 1-3- årsavdelning.

Hos oss är fri lek, social samvaro och trivsel viktiga byggstenar.

Här finns närvarande pedagoger som vägleder barnen i deras lek och sociala samvaro. Ledorden vågar, vill och kan speglar vår verksamhet. Grunden för vårt arbete finns i Lpfö 18.

Vi utformar verksamheten efter barnens behov och utveckling. Vi delar upp oss i grupper flera gånger i veckan.

Sånger, rörelse,sagor,ramsor,skapande och utelek är ett stående inslag hos oss.

På avdelningen arbetar 2 förskollärare och 1 barnskötare.

                          Publicerad: 2021-03-23

Sidansvarig: Caroline Månsson

Kontakt

Saltkråkan

0709-47 51 58

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun