Svalövs kommun

Mobila språkteamet

Vad är det mobila språkteamet?
Vi arbetar som resursstöd för barn med språklig sårbarhet i förskoleåldern.

Vi i teamet arbetar med specifik språkträning och språkstimulans med barnen på resp. förskola. Vi arbetar både individuellt och i den befintliga barngruppen.

Mobila teamet är en del av centrala elevhälsan i Svalövs kommun och består av två specialpedagoger och en logoped.

Vad innebär språklig sårbarhet?
Det innebär svårigheter med bland annat uttal, språkets ljudsystem, grammatik, ordförråd, språkförståelse och/eller svårighet att kommunicera med sin omgivning. Barnet kan ha svårigheter av varierad grad inom ett eller flera av dessa språkliga områden.

Vilka barn kan få hjälp av det mobila teamet?
För att få tillgång till mobila teamet ska barnet vara mellan 2,5 och 6 år. Barnets tal, språk och kommunikation skall vara utredd av logoped i Region Skåne. Logoped fyller i ansökan tillsammans med vårdnadshavare och skickar denna till centrala elevhälsan (CEH) i Svalöv.

På språkförskolan arbetar:
Marie Persson, specialpedagog
Eva Eriksson, specialpedagog
Julia Rubér, Logped

Publicerad: 2021-04-20

Sidansvarig: Marie Alemo

Kontakt

Mobila språkteamet
Marie Persson
Specialpedagog
0709-45 10 58
e-post

Eva Eriksson
Specialpedagog
0709-45 10 59
e-post

Julia Rubér
Logoped
0709-45 10 68
e-post

Ansvarig
Marie Alemo
Verksamhetschef CEH
0418-47 52 32
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun