Om förskola

Leende förskoleelev.

Foto: Mostphotos.

Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga.

Alla barn har från 1 års ålder till och med barnets skolstart rätt till plats i förskola. På förskolan får barnet omsorg och utbildning medan föräldrarna arbetar eller studerar. Utifrån förskolans egen läroplan erbjuds barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt i undervisningen.

Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn förskolor av hög kvalitet i samtliga kommundelar. Det finns 9 kommunala förskolor och 2 fristående förskolor.

Den 1 juli 2022 började en lagändring att gälla, vilken gör att barn som ska fylla 3 år ska erbjudas en förskoleplats även om ansökan ej gjorts från höstterminen 2023. För att läsa mer om detta kan ni läsa vårt informationsbrev "Förskola för alla Pdf, 2.4 MB.".

Kommunala förskolor

Fristående förskolor

Är det dags för ditt barn att börja i förskolan?

Då måste du ansöka om en plats för ditt barn. Om du ansökt om en plats i kommunal förskola senast 4 månader innan du vill att barnet ska börja, och barnet är i åldern 1-5 år, är du garanterad plats i någon av de kommunala förskolorna i Svalövs kommun.

Ansök om kommunal förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler & taxor för förskola

Läs mer om vem som har rätt till förskola, under vilka tider samt avgifter här.

Öppettider

Förskolorna i Svalövs kommun har öppet måndag till fredag 06.00-18.00.

E-tjänst

Har ditt barn redan plats i kommunal förskola och du behöver lämna ny inkomst, abonnemang eller säga upp plats, använd barnomsorgens e-tjänster.

Är du nyinflyttad och söker förskoleplats?

Förskola i kommunen
Om du är nyinflyttad i Svalövs kommun och vill att ditt barn ska gå i en förskola i Svalövs kommun ansöker du om förskoleplats via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om kommunens förskolor.

Förskola i annan kommun
Om du vill att ditt barn ska gå i en förskola i annan kommun tar du kontakt med den mottagande förskolan för att få besked att de kan ta emot ditt barn. Därefter meddelar du Svalövs kommun att ditt barn kommer att gå i skola i annan kommun.

Kontakt
Sektorsadministratör
Ingela Kilemar
0418-47 50 38 (mån och fre kl. 08:00-12:00, tis-tors kl. 13:00-15:30)
E-post

Bor barnet i annan kommun men ska gå i förskola i Svalövs kommun?

Om ditt barn bor i en annan kommun och vill gå i förskola i Svalövs kommun ansöker du om förskola via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om kommunens förskolor.

Placering av barn från annan kommun sker i mån av plats om inte särskilda skäl föreligger med hänsyn till barnets förhållanden.