Billeberga - Billeshögsskolans fritidshem

Fritidshemmet delar lokaler med Billehögsskolan i Billeberga och består av två avdelningar. Här går cirka 100 glada och livfulla elever.

Våra avdelningar

  • Pluto för elever från Förskoleklass till Åk 2
  • Jupiter, för elever i Åk 3-6

Varje vecka erbjuder vi organiserade och varierande rörelseaktiviteter, skapande verksamhet samt utedag för alla elever.

Den fria leken ges stort utrymme på fritidshemmet eftersom det är elevernas tid och den sker både inomhus och utomhus i vuxnas närvaro och tillsyn.

Personalen är delaktig i elevernas olika aktiviteter. Efter mognad och ålder är eleverna med och beslutar om saker som skapande, utedagar, lek, rörelse och verksamheten i stort.

Förmågor

På fritidshemmet tränas många olika förmågor både i den fria leken men också i de styrda aktiviteterna.

Vi tränar på att:

  • ta ansvar genom egna initiativ och för den egna miljön,
  • vara kreativ där eleverna ger spontana idéer och vidareutvecklar sitt lärande,
  • samarbeta med varandra,  
  • reflektera över det som händer och förstå sammanhang samt dra slutsatser,  
  • kommunicera genom att ta plats och göra sin röst hörd.

Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Det är viktigt att vi bemöter eleverna utifrån deras egna erfarenheter, intressen och behov.

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet"
(Skolverket, 2011;10).

Kontakta oss

 

Våra avdelningar
Pluto
0418-47 52 80

Jupiter
0418-47 53 76

Personal
Svea Axelsson
E-post

Rektor
Josefina Naters
0418-47 53 21
E-post