Om fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till utbildningen i skolan. Vi vill erbjuda en meningsfull, innehållsrik och spännande fritid som stimulerar till fortsatt lärande även utanför klassrummet.

I Svalövs kommun har alla kommunala F-6-skolor ett integrerat fritidshem i eller i nära anslutning till respektive skola. Det finns även 2 fristående fritidshem i kommunen.

Har du specifika frågor om ditt barns fritidshemsplats, vänder du dig till den skola där barnet går eller ska gå på fritidshem.

Kommunala fritidshem

Fristående skolor och fritidshem

Behöver ditt barn plats i fritidshemmet?

Elever i ålder 6-12 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar erbjuds plats i fritidshemmet .

Fritidshemsplats är kopplad till den skola barnet går på. Ansökan om plats i fritidshem görs när behov uppstår och erbjuds snarast möjligt i samråd med grundskolans rektor.

Ansök om kommunal fritidshemsplats Länk till annan webbplats.

Regler & taxor för fritidshem

Läs mer om vem som har rätt till plats i fritidshem, under vilka tider samt avgifter här.

Öppettider

Fritidshemmet har öppet måndag till fredag 06.00-18.00, även på skollov.

E-tjänst

Har ditt barn redan plats i ett kommunalt fritidshem och du behöver lämna ny inkomst, abonnemang eller säga upp plats, använd barnomsorgens e-tjänster.