Svalövs kommun

Grundsärskola

Foto på ett av grundsärskolans klassrum.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är till för de barn som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.

Vi finns på Heleneborgsskolan samt Linåkersskolan.

På grundsärskolan finns en bred specialkompetens inom bl.a. utvecklingsstörning och neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar.

Inom grundsärskolan finns även en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans läroplan. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden: Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Länkar till Såhär arbetar vi. Länk till
Läs mer om Länk till
Publicerad: 2020-04-29

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Rektor
Cecilia Viborg
E-post

Adress
Heleneborgsskolan Skolgatan 14              26831 Svalöv

Klassrum: 0418-47 52 24

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun