Kågeröd - Lunnaskolan

Foto på på skolgården på Lunnaskolan i Kågeröd.

Lunnaskolan ligger i Kågeröd vid foten av Söderåsen. Skolan är liten och miljön är lugn. Lokalerna är fina och fräscha och vi arbetar med modern teknik så väl som beprövade metoder.

Lunnaskolan är en F-6 skola med cirka 215 elever varav cirka 100 går på fritids. Hälsoprofilen genomsyrar all vår verksamhet! Som elev på Lunnaskolan utbildas du av engagerade och erfarna pedagoger. Naturligtvis tar vi också tillvara på våra fantastiska omgivningar. Vår strävan är att få varje barn att utvecklas efter sina förutsättningar.

Under skolans tak finns Kågeröds bibliotek som dels är ett skolbibliotek och ett folkbibliotek för ortens invånare.

Ortens idrottshall finns på skolans område som används både skoltid och under fritidsverksamheten. På Lunnaskolan finns också fritidshemmet, som har verksamhet klockan 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Våra prioriterade mål för läsåret är:

 • Formativt förhållningssätt.
 • Lärande hela dagen.

Personalen arbetar och planerar tillsammans i arbetslagen utifrån elevernas behov. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt vara två pedagoger i varje klass. För elevernas bästa skall vi skapa kontinuitet och trygga ramar.

På skolans raster finns det möjlighet för eleverna att delta i organiserade rastaktiviteter som genomförs av våra lärare på fritidshemmen. Rastaktiviteterna bygger på skolans värdegrundsarbete för att skapa en lugn och trygg rastmiljö.

Vi har elevråd och klassråd för att eleverna ska kunna ha inflytande på sin utbildning.

Våra förstelärare Carina Ohlsson och Ann-Christine Tiderman har i uppdrag att jobba med formativt lärande och lusten att lära.

Vi arbetar med att skapa goda relationer med såväl föräldrar som med närsamhället.

Elevhälsa & likabehandlingsplan

Rektorn leder skolans elevhälso- och likabehandlingsarbete tillsammans med ett elevhälsoteam och trygghetsteam.

Vårt elevhälsoteam:

 • Magnus Lindkvist, rektor
 • Camilla Hansson, specialpedagog
 • Viktoria Svensson, sjuksköterska
 • Annika Persson, speciallärare
 • Charlotta Öhlund, kurator
 • Gunnel Christersson, skolpsykolog
 • Julia Rubér, logoped

Vårt trygghetsteam:

 • Magnus Lindkvist, rektor
 • Camilla Hansson, specialpedagog
 • Charlotta Öhlund, kurator
 • Anna Andersson, fritidspedagog

Sjuk- & frånvaroanmälan

Frånvaro
När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman anmäla detta i lärplattformen SchoolSoft. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.30 varje dag som eleven är frånvarande.

Logga in på Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledighet
Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Ansökningsblankett kan fås av pedagogerna eller skrivas ut via vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Föräldrainformation

Lärplattform - Schoolsoft
På skolan använder vi Schoolsoft som lärplattform. Det är via den som all kontakt mellan skolan och hemmet sker. Det är även via den som du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn.

Logga in på Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Besöksadress
Ekgatan 1
268 77 Kågeröd

Anmäl frånvaro
Om elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman samma morgon göra anmälan om detta. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.30 varje dag som eleven är frånvarande.

Sjukanmälan ska ske på Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Expedition
0418-47 53 32

Rektor
Magnus Lindkvist
0418-47 53 31
E-post

Administrativ sekreterare
Marie Notsten
0418-47 53 33
E-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Assistent/skolskjutsansvarig
Mats Andersson
0418-47 53 32
E-post

Assistent/SchoolSoft-ansvarig
Gabriella Brons
0418-47 53 32
E-post

Vaktmästare
Mats Andersson
0709-47 53 35
E-post

Arbetslagsledare F-3
Christina Holmqvist
0709-47 54 51

Arbetslagsledare 4-6
Desirée Norén
0709-47 54 53

Personalrum
0418-47 53 35

Kågeröds bibliotek
Jessika Olsson
0418-47 53 37
E-post

Skolsköterska, Lunnaskolan (ons ojämn v. samt tors-fre)
Victoria Svensson
Kontaktuppgifter

Kurator, Lunnaskolan (mån ojämn v. samt fre)
Charlotta Öhlund
Kontaktuppgifter