Svalövs kommun

Fristående fritidshem

I Svalövs kommun finns två fristående fritidshem, Svalövs Montessori och Trollungarna i Trolleholm.

Tillsyn

Svalövs kommun gör tillsynsbesök vart tredje år i kommunens fristående fritidshem Trollungarna. Tilllsynen utmynnar i en rapport.

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av Svalövs Montessoris fritidshem.

Publicerad: 2020-04-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Fristående fritidshem i Svalövs kommun

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun