Svalövs kommun

Billeshögsskolans fritidshem

Elev som målar.


Billeshögsskolans fritidshem består av Saturnus, Tellus och Jupiter.

Verksamheten delar lokaler med skolan och tillsammans har vi cirka 100 elever inskrivna.

Saturnus         F-klass.

Tellus        Årskurs 1 och 2       

Jupiter              Årskurs 3-6

Gemensamma rutiner:

Kl. 06.00            Öppnar vi på Saturnus

Kl. 07.30           Frukost i matsalen.

Kl. 08.30-13.40 Skoltid måndag

Kl. 08.30-14.00 Skoltid tis-fre

Kl. 14.00            Mellanmål

Kl. 16.15             Sammanslagning på Saturnus

Kl. 16.45            Fruktstund

Kl. 18.00           Stängning på Saturnus

Vår verksamhet


Varje vecka erbjuder vi organiserade och varierande rörelseaktiviteter, skapande verksamhet samt utedag för alla elever.

Den fria leken ges stort utrymme på fritidshemmet eftersom det är elevernas tid och den sker både inomhus och utomhus i vuxnas närvaro och tillsyn.

Personalen är delaktig i elevernas olika aktiviteter. Efter mognad och ålder är eleverna med och beslutar om saker som skapande, utedagar, lek, rörelse och verksamheten i stort.

Förmågor

På fritidshemmet tränas många olika förmågor både i den fria leken men också i de styrda aktiviteterna.

  • Kunna ta ansvar genom egna initiativ och för den egna miljön
  • Kunna vara kreativ där eleverna ger spontana idéer och vidareutvecklar sitt lärande.
  • Kunna samarbeta med varandra.  
  • Kunna reflektera över det som händer, förstå sammanhang och dra slutsatser.  
  • Kunna kommunicera genom att ta plats och göra sin röst hörd. 

Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Det är viktigt att vi bemöter eleverna utifrån deras egna erfarenheter, intressen och behov.

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet" (Skolverket, 2011;10).

Publicerad: 2020-03-20

Sidansvarig: Ida Andersson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Saturnus

0418-47 52 80

Tellus

0418-47 53 19

Jupiter

0418-47 53 76

 

Rektor
Anna Bengtsson
Tel: 0418-47 53 21
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun