Svalövs kommun

Heleneborgsskolans fritidshem

Hej och välkommen till Heleneborgsskolans fritidshem!

För oss är det av största vikt att era barn känner sig trygga med oss pedagoger och trivs på fritids. Vi lägger stort fokus på att skapa en relation till ert barn, för att sedan med hjälp av relationen, vara en stöttepelare i deras fortsatta utveckling. Vår samverkan med er vårdnadshavare och era möjligheter att påverka spelar en viktig roll i ert barns välmående, utveckling och trivsel.

På vårt fritidshem arbetar vi för att:

  • barnen ska få uppleva en miljö där de känner sig sedda och trygga
  • ha en pedagogisk verksamhet som är anpassad till gruppens ålder och specifika behov
  • ta tillvara på situationer där barnen tränas på att ta egna initiativ, stå för sina åsikter samt respekt för olikheter
  • göra och uppleva saker tillsammans som stärker gruppens samhörighet


Publicerad: 2020-11-02

Sidansvarig: Hans Larsson

Relaterad information

Vårt fritidshem
består av tre avdelningar:

Centralen - förskoleklass
Stationen - årskurs 1
Tåget - årskurs 2-6

Kontakt

Centralen (förskoleklass)
0709-45 10 28

Stationen (årkurs 1)
0709-47 51 73

Tåget (årskurs 2-6)
0734-47 25 52

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun