Svalövs kommun

Kommunala skolor

Bild på grundskoleelever.

Delaktighet
Genom att aktivt arbeta med elevers delaktighet i planeringen av sin skolgång, vill vi möta varje elevs specifika behov. Vilka metoder och arbetssätt som passar enskilda elever, överenskommer eleverna tillsammans med sina pedagoger. Vi arbetar också med elevledda mål- och utvecklingssamtal, i vilka eleven tydliggör för sig själv och sina föräldrar var fokus ligger, var man befinner sig och vart man är på väg i sina studier.

Satsningar på språkutveckling
Språkutveckling och läsförståelse är nycklar för att kunna delta i samhällslivet som aktiv medborgare. Därför satsar vi på att tidigt identifiera varje elevs utvecklingsbehov genom olika kartläggningsprogram. Pedagogerna i de lägre klasserna driver parallellt flera språkutvecklande projekt, som exempelvis i förskoleklassen där vi arbetar med metoden ”Att skriva sig till läsning”, en databaserad läsinlärningsmetod.

Höga förväntningar
Forskning visar att om barn upplever höga förväntningar på ett positivt sätt, så gynnas deras inlärning. Om människor omkring en visar att de tror att man kan lyckas och om man får ansvar, så tar man sig också an uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill därför inkludera alla vuxna runt våra barn och elever i diskussioner om vad höga förväntningar innebär, både från föräldrar, från skolpersonal och från kamrater i klassen och – inte minst – vad höga förväntningar på sig själv innebär.

Våra grundskolor

Läs mer om Billeshögsskolan och Heleneborgsskolan. Länk till Billeshögsskolans undersida. Länk till Heleneborgsskolans undersida
Läs mer om Linåkerskolan och Lunnaskolan. Länk till Linåkerskolans undersidor. Länk till Lunnaskolans undersidor.
Läs mer om Midgårdsskolan och Parksskolan. Länk till Migdårdsskolans undersidor. Länk till Parksskolans undersida.
Publicerad: 2020-09-14

Sidansvarig: Elin Arenhag

Kontakt

Svalövs tätort
Heleneborgsskolan
Tel: 0418-47 51 18

Teckomatorp
Parksskolan
Tel: 0418-47 52 66

Billeberga/Tågarp
Billeshögsskolan
Tel: 0418-47 53 22

Kågeröd
Lunnaskolan
Tel: 0418-47 53 33

Röstånga
Midgårds skola
Tel: 0435-78 10 02

Linåkersskolan
Tel: 0418-47 52 31

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun