Svalövs kommun

Billeshögsskolan

Foto på Billeshögsskolan.

Om skolan

Billeshögsskolan är en F-6 skola. Här går drygt 200 elever från Billeberga- och Tågarpsområdet. Skolan har behörig och kompetent personal med olika utbildningar för att möta barnens olika behov. Det råder bra sammanhållning och gemenskap på skolan. De vuxna ser alla elever som sitt ansvar och på så vis blir alla sedda.

Film inför skolstarten i förskoleklassen

På grund av rådande omständigheter kring Covid 19 har vi tyvärr fått ställa in vårt planerade föräldramöte inför skolstarten i förskoleklassen. Istället har vi gjort denna film som berättar om hur förskolorna förberett barnen inför skolstarten och om hur man arbetar med eleverna i förskoleklassen.

Skolstart för höstterminen 2021 är 18 augusti.

Länkar till sidorna Länk till Länk till
Bildlänkar till Länk till Länk till
Publicerad: 2021-05-12

Sidansvarig: Elin Arenhag

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun